[email protected]

ANEX - LISTA. Ordinul MAE nr. 1124/2015 - lista

Translate this pageJul 29, 2015 · ORDIN Nr. 1.124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român, emis de MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, publicat în M.Of. nr. 566 din 29.07.2015 ANEX:LISTA documentelor de trecere a - evisa.mae.roORDIN nr. 1124 din 20 iulie 2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român Ordinul 1124/2015 M.Of. 566 din 29-iul-2015 pag. 2 4/23/2019 :[email protected] Bosnia i Heregovina Simplu Diplomatic Serviciu Document de cltorie în caz de

LEX EXPERT - Ordin nr. 194/2015 - anm

Ordin nr. 194/2015 - text procesat prin programul LEX EXPERT ORDIN Nr. 194 din 23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea i avizarea publicitii la medicamentele de uz uman EMITENT:MINISTERUL SNTII PUBLICAT ÎN:MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 11 martie 2015 Ministerul Afacerilor Interne - MAI Ordinul nr. 129/2016 Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea i autorizarea de securitate la incendiu i protecie civil În vigoare de la 01.09.2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 01.09.2016. Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) i (2) i ale art. 23 lit. Ministerul Educaiei, Culturii i Cercetrii Guvernul nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.3 19-324, art-634), ORDO N:1. Regulamentul cu privire la organizarea deslïhurarea concursului pentru ocuparea functiei de director director adjunct în institutiile de învä!ämânt general aprobat prin Ordinul Ministerului Educa!iei nr.163 din 23 martie 2015, înregistrat la

Monitorul Oficial nr. 174, 175 i 176 din 13 martie 2015

Translate this pageMar 16, 2015 · Ordinul MAE nr. 493/2015 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor i altor operaiuni. LISTE. Lista cuprinzând asociaiile i fundaiile române, cu personalitate juridic, Monitorul Oficial nr. 204, 205 i 206 din 27 martie 2015 Translate this pageMar 30, 2015 · Ordinul MAE nr. 513/2015 privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaiei i tiinei, mass-mediei, tineretului i sportului dintre Guvernul României i Guvernul Georgiei, semnat la Bucureti la 27 februarie 2015. ORDIN 1627 26/08/2019 - Portal LegislativTranslate this pageAug 26, 2019 · + Articolul 2 Prezentul ordin abrog Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atest reedina în strintate în vederea exercitrii dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 25 martie 2016, cu completrile ulterioare.

ORDIN Nr. 1177/2018 din 26 ianuarie 2018 ale

cu modificrile ulterioare (anexele nr. 22, 24 - 26, 31, 32 la situaiile financiare); - Ordinul ministrului finanelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2015, Ordin MAE 500 2016 - comunaghindaoani.roTranslate this pageNr. crt. Documente. Vizualizare. 1. Ordinul Ministerului Afacerilor Externe numarul 500/21.03.2016 privind documentele care atesta resedinta in strainatate in vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016. Vizualizeaza Ordinul CNAS 786/2016 - Quantum Financial ConsultingTranslate this pageOct 13, 2016 · ANAF a publicat un nou buletin informativ cuprinzand noutati legislative cu incidenta fiscala. Regasim astfel, in cuprins, Ordinul CNAS 786/2016 (cuprins integral), Ordinul MAE nr.1705/2016 si OMFP 2403/2016. 1. Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.786/2016 privind stabilirea Read More

Ordinul nr. 1173/2010 privind constituirea i lucru ale

Consolidarea din data de 09 noiembrie 2017 are la baz publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 20 septembrie 2010 Include modificrile aduse prin urmtoarele acte:Ordin 445/2015 . Ultimul amendament în 20 aprilie 2015. Vzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 9.379 din data de 3 septembrie 2010 al Direciei de implementare Ordinul nr. 1206/2019 privind intrarea în vigoare a unor Ministerul Afacerilor Externe - MAE - Ordin nr. 1206/2019 din 17 iulie 2019 Ordinul nr. 1206/2019 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaionale În vigoare de la 29 iulie 2019 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29 iulie 2019. Form aplicabil la 05 septembrie 2019. În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotrârea Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1679/2015 Translate this pageDec 17, 2015 · Ordinul MAE nr. 2410/2015 - supunerea regimului de control prevzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere..